Eugenie Tijs

Als gedreven, betrokken en resultaatgerichte interim manager ben ik in staat om mij snel in te leven in een organisatie en vanuit het perspectief van de interne of externe klant verbeteringen aan te brengen. Daarbij wordt mijn proactieve houding, servicegerichtheid en open en eerlijke wijze van communiceren gewaardeerd.
Ik ben toekomst- en oplossingsgericht. Ik kies graag voor praktische oplossingen, maar deze moeten ook op de langere termijn werken en passen binnen de strategie van de organisatie.

Mijn managementstijl kenmerkt zicht door medewerkers te stimuleren hun talenten te ontwikkelen en optimaal te benutten. Door gezamenlijk het doel en route ernaar toe te bepalen, wordt talent gericht ontwikkeld en benut. Daarbij zijn het doel en de route zijn geen vaststaand gegeven, regelmatig afstemmen en bijsturen is van belang. Doelen en kaders van de organisatie spelen hierbij een belangrijke rol.

Managementinformatie is een belangrijk hulpmiddel voor een organisatie. Mede op basis van de aanwezige managementinformatie worden beslissingen genomen. Vaak kijkt managementinformatie alleen terug, ik vul ze aan met prognoses, analyses en adviezen.

home  |  disclaimer  |  sitemap  |  links  |  contact