Opdrachten

Klik op iedere afzonderlijke opdracht voor meer informatie.

(Volledig CV op aanvraag verkrijgbaar)
 • Zorgspectrum Het Zand

  September 2017 – heden (Interim opdracht: Teamleider F&A)

  Zorgspectrum Het Zand biedt intramurale en extramurale zorg aan (vooral) ouderen.

  • Eindverantwoordelijk voor F&A tijdens grote reorgansiatie
  • Opzetten gestructureerde maandrapportage en optimaliseren werkprocessen F&A

 • Intermetzo

  September 2016 – september 2017 (Interim opdracht: senior Business Controller)

  Intermetzo zet zich in voor kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudig complexe problemen.

  • Business Control 2 VSO scholen, lid MT
  • Begeleiden migratie naar nieuw financieel pakket

 • In het Veld Groep

  mei 2016 – oktober 2016 (Interim opdracht: Controller)

  In het Veld Groep verzorgt schoonmaak, bedrijfscatering en overige facilitaire diensten.

  • Verantwoordelijk voor de financiële en salarisadministratie.
  • Verzorgen van de (maand)rapportage en analyses.

 • Pluryn

  januari 2015 – juli 2016 (Interim opdracht: Controller)

  Pluryn ondersteunt mensen met een handicap en jongeren met gedragsproblemen.

  • Due Dilligence voorgenomen fusiepartner (voorjaar 2015).
  • Business Control VSO school.
  • Business Control business unit langdurige zorg.

 • Rijksuniversiteit Groningen

  maart 2015 – november 2015 (Interim opdracht: Clusterhoofd)

  Clusterhoofd in het FSSC

  • Leidinggevende team van 14 medewerkers in de opstartfase van het FSSC (Financial Shared Service Center).
  • Financial Controller voor de faculteit Gedrags-en maatschappij wetenschappen.
  • Lid van MT-FSSC.

 • Rijksuniversiteit Groningen

  mei 2014 – maart 2015 (Interim opdracht: Controller/financieel adviseur)

  Controller voor de faculteiten Gedragswetenschappen en Economie & Bedrijfskunde.

  • opstellen van maand- en kwartaalrapportages.
  • opstellen van meerjarenbegroting en –deelbegroting.
  • adviseren manager bedrijfsvoering van de faculteit.

 • In het Veld Groep

  januari 2014 – april 2014 (Interim opdracht: Controller)

  In het Veld Groep verzorgt schoonmaak, bedrijfscatering en overige facilitaire diensten.

  • Verantwoordelijk voor de financiële administratie, lid van het MT.
  • Verzorgen van de (maand)rapportage en analyses.
  • Opstellen van de jaarrekening 2013.
 • Pluryn

  september 2012 – maart 2014 (Interim opdracht: Business Controller)

  Pluryn ondersteunt mensen met een handicap en jongeren met gedragsproblemen.

  • Business control ten behoeve van verschillende RVE's: resultaat verantwoordelijke units.
  • Verbetertraject bij een AWBZ gefinancierde RVE, samen met de RVE manager een verbeterplan opgesteld en geïmplementeerd.
  • Business control speciaal onderwijs, waaronder ontwikkeling strategie speciaal onderwijs.

  Algemeen houdt business control bij Pluryn in: het ondersteunen van het (lijn-) management van de RVE's in het nemen van besluiten en grip houden op processen. Analyseren van (financiële) ontwikkelingen, voorstellen doen voor en opvolgen van bijstellende of verbeterende acties.
 • Verisure (Securitas Direct)

  maart 2012 - juli 2013 (Interim opdracht: Financial Controller)

  Verisure biedt inbraak- en brandbeveiliging voor partikulieren, verbonden met de verisure-alarmcentrale.

  • Financieel eindverantwoordelijke voor het Nederlandse bedrijfsonderdeel en de financiële administratie.
  • Verzorgen van de maand-, kwartaalrapportages, forecasts en budget.
  • Opstellen van de jaarrekening.
  • Analyseren van resultaten, processen en organisatie.
  • Voorstellen doen voor verbeteringen, uitzetten en opvolgen van acties ter verbetering.
  • Deelname aan project ten behoeve van optimalisatie van de klantportfolio.
 • In loondienst
  • Opstellen en verbeteren van toekomstgerichte managementinformatie incl. planning en control cyclus,
  • verbeteren van financiële processen,
  • Voorbereiden van administraties voor een accountantscontrole en opstellen van jaarrekeningen,
  • Leiding geven aan en begeleiden van medewerkers bij reorganisatie,
  • Ondersteunen van de directie-DGA tijdens een overnameproces inclusief due dilligence,
  • Het inpassen van overgenomen bedrijven in de bestaande administratie.

   

   

   


home  |  disclaimer  |  sitemap  |  links  |  contact