Visie

Een bedrijf staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een groter geheel. Zowel een bedrijf als haar omgeving zijn altijd in ontwikkeling. Ik houd dus niet alleen rekening met interne aangelegenheden, maar ook met externe ontwikkelingen, zoals trends in klantgedrag, ontwikkelingen bij con-collega's, technische ontwikkelingen en regelgeving.

Het bedrijfsresultaat is meer dan het saldo van opbrengsten en kosten. Klant-, medewerkerstevredenheid, toekomstperspectief en maatschappelijke betrokkenheid maken hier ook deel van uit. Mijn blik is altijd toekomstgericht. Wat gebeurd is kunnen we immers niet meer wijzigen. Wel kan het verleden een bron van inspiratie en informatie zijn.home  |  disclaimer  |  sitemap  |  links  |  contact